Giấy in, mực in mã vạch, hóa đơn

N/A

  • Mực in mã vạch WAX RIBBON
  • Mực in mã vạch RESIN RIBBON
  • Mực in mã vạch WAX/RESIN
  • Tem, nhãn in mã vạch

Giá trên có thể thương lượng tùy dự án và số lượng cụ thể.