Hệ thống phần mềm mã vạch quản lý sản xuất Drying House cho công ty DongYang Hải Phòng

Xây dựng hệ thống phần mềm mã vạch quản lý sản xuất Drying House cho công ty DongYang Hải Phòng


Các chức năng của phần mềm:

Quản trị người dùng
Quản trị tài khoản người dùng khi đăng nhập vào hệ thống
Quản lý phân quyền
Phân quyền tài khoản theo từng chức năng của hệ thống
Khai báo danh sách kho
Khai báo thông tin danh sách kho và in barcode đầu vào + đầu ra
Khao báo danh sách sản phẩm
Khai báo thông tin danh sách sản phẩm
Thiết lập ma trận thời gian sấy
Thiết lập thời gian sấy sản phẩm theo nhiều bước
Đăng ký in mã vạch
Đăng ký in mã vạch sản phẩm theo ngày và số thứ tự
Nhập kho sản phẩm sấy
Scan barcode trên PDA (BC vị trí + BC sản phẩm) để đăng ký nhập kho sản phẩm sấy (Nếu là bước 2 trở đi thì sẽ kiểm tra kết quả sấy bước 1 phải OK mới cho nhập kho)
Xuất kho sản phẩm sấy
Scan barcode trên PDA (BC vị trí + BC sản phẩm) để kiểm tra kết quả xuất kho sản phẩm sấy và cảnh báo nếu sản phẩm chưa đủ thời gian hoặc bị quá thời gian
Theo dõi và cảnh báo sản phẩm sấy
Hiển thị danh sách sản phẩm đang sấy và nhận tín hiệu từ thiết bị di động khi có sản phẩm OK/NG để gửi tín hiệu ra đèn còi
Kiểm tra trạng thái sản phẩm sấy
Scan barcode trên thiết bị di động (BC sản phẩm) để kiểm tra trạng thái các bước sấy của sản phẩm
Tổng hợp báo cáo
– Thống kê kết quả sấy sản phẩm theo từng bước và trong khoảng thời gian
– Thống kê tổng hợp thành phẩm theo khoảng thời gian.
– Tra cứu lịch sử sấy
Facebook: BLIVIETNAM Zalo: 0.82.82.13579